Aktuality

Datum: 22.5.2020 čas 14:24:45
Organizace 25. 5. 2020
Informujeme!

Dnes rozeslali třídní učitelé rodičům informace o složení výukových skupin.

V odkaze Více na se lze seznámit s rozmístěním stanovišť pro jednotlivé skupiny.

25. 5. odevzdejte příslušné dokumenty (Informace k organizaci výuky a Čestné prohlášení) pověřeným pracovníkům.

více na...
Datum: 28.5.2020 čas 8:27:32
Organizace výuky na I. stupni ZŠ od 25. 5. 2020
Níže v sekci Odkaz více na... naleznete aktualizovaný pokyn vydaný MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.
Věnujte mu prosím pozornost.
více na...
Datum: 10.5.2020 čas 19:03:18
Prosba k rodičům budoucích prvňáčků
Apelujeme na všechny rodiče budoucích prvňáčků, aby s dotazy směřovanými na tradiční Šťastný start vyčkali. Paní sekretářka usilovně pracuje na dokončení administrativy k zápisu, stále vydává OČR. Celé vedení školy včetně sekretariátu a ekonomického úseku se plně věnuje aktuální situaci kolem příchodu 9. ročníku do škol.

Setkání rodičů budoucích 1. ročníku (Šťastný start) se uskuteční hned, jak situace dovolí. Všichni rodiče budou včas informováni prostřednictvím kontaktů, které vyplnili v Žádosti o přijetí.
Další
admin Designed & Code created by www.OandD.cz