Aktuality

Datum: 15.10.2020 čas 16:57:48
Hodiny pro styk s veřejností
Pro telefonické dotazy prosím kontaktujte sekretariát ve stanovených hodinách:
po - pá: 7.30 - 14.30 hod.

Děkujeme
Datum: 15.10.2020 čas 6:28:48
Pověření pro umístění dětí dle NV
Z nařízení kraje jsme školou určenou k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí (např. nemocnice, HZS, Policie ČR, obecní policie, Armáda ČR atd. - viz výčet profesí dle nařízení vlády).

Pro umístění dítěte do naší školy je nutný tento postup:
Rodič sestaví žádost (ta obsahuje jméno a věk dítěte, bydliště, popř. místo výkonu práce rodičů, telefonický/mobilní kontakt) a osloví svého zaměstnavatele. Ten kontaktuje Středočeský kraj (ludackovab@kr-s.cz). Paní Ludačková osloví školu, ta kontaktuje rodiče.

Prosím - uvedený postup dodržujte!
Datum: 14.10.2020 čas 5:27:31
Informace Scolarestu
Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1021
o přijetí krizového opatření
Je nutné dodržet následující pokyny pro zajištění stravování ve školní jídelně
Scolarest ZŠ Lysá nad Labem od 14.10. – do 23.10.2020
• Žáci při distanční výuce mají možnost stravování ve vymezeném čase
13,45 – 14,15 hod (možnost konzumace oběda přímo v jídelně nebo odnosem v jídlonosiči)
• Oběd musí být objednán den předem do 14,00 hod – u pracovníka pokladny nebo na stránkách odkaz
• Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě

Školní Jídelna Scolarest
Milena Šafaříková
Regionální ředitelka provozu

V Milovicích 13.10.2020
Další
admin Designed & Code created by www.OandD.cz