Aktuality

Datum: 15.4.2021 čas 8:32:46
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Všechny přihlášky budoucích prvňáčků jsme v pořádku přijali. Kontaktujeme pouze rodiče, kteří nedodali kompletní dokumentaci.

Přejeme vám všem hezký den!
Datum: 11.4.2021 čas 12:52:40
Informace ze Scolarestu
Vážení rodiče,
zasíláme vám pokyny pro zajištění stravování žáků ve školní jídelně Scolarest
ZŠ Lysá nad Labem od 12.4.2021

PREZENČNÍ VÝUKA
• Žáci 1.a 2.tříd se stravují při prezenční výuce v doprovodu pedagogického pracovníka
• Obědy si žáci neobjednávají – 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
• Nutno dodržet rozestupy 2 m a zasedací pořádek dle nařízení MZ
• VÝDEJ OBĚDŮ ZŠ B.HROZNÉHO – 11,30 – 14,00 HOD – MALÁ JÍDELNA
• VÝDEJ OBĚDŮ ZŠ KOMENSKÉHO – 11,30 – 14,00 HOD – VELKÁ JÍDELNA
• Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě


DISTANČNÍ VÝUKA
• Žáci při distanční výuce mají možnost stravování ve vymezeném čase
od 9,30 – 11,00 hod ( odnosem v MENU boxech cena 6,- Kč - z hygienických důvodů) – výdejem z rampy.
• 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
• Obědy pro žáky s distanční výukou je NUTNÉ OBJEDNAT přes web: odkaz nebo osobně na pokladně
• Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě
• V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte :
731 438 261 Štěpánku Antošovou – vedoucí školní jídelny
731 438 392 Erika Zumrová - účetní

Školní Jídelna Scolarest
Milena Šafaříková
Regionální ředitelka provozu

V Lysé nad Labem 6.4.2021
Datum: 9.4.2021 čas 10:44:49
Informace před přijímacími zkouškami na SŠ
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy:
- Středním školám se ukládá povinnost na svých webových stránkách informovat uchazeče o povinnosti testování
- Základním školám se ukládá informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání
- Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.
Další
admin Designed & Code created by www.OandD.cz