Aktuality

<< 1 ... 10 | 11 | 12 | 13
Datum: 5.11.2015 čas 15:50:29
Video z oslav 40. výročí založení školy
Videonahrávku z oslav 40. výročí založení školy vytvořil p. Kohoutek z televize Manola - otec žáka 8.B. Pro shlédnutí klikněte "více na...".
více na...
Datum: 24.10.2014 čas 6:51:43
Informace
V rámci zajištění bezpečnosti Vašich dětí prosíme o nevstupování nepovolaných osob do areálu školy, a to včetně doprovodu dětí (stejně jako je tomu na jiných školách).
Pokud jste objednáni, použijte zvonek. Dbejte na to, aby s Vámi nikdo další do areálu nevešel.
Poučte, prosím, i osoby pověřené k vyzvedávání dětí, že mohou být opakovaně dotazovány ohledně účelu návštěvy. Jistě chápete, že není v silách zaměstnanců zapamatovat si ani rodiče více než 500 dětí, natož další pověřené příbuzné a známé.
I žáci budou poučeni o chování k neznámým osobám.
Ranní družina bude od 30.10. pouze v 1. oddělení.
Datum: 8.11.2016 čas 7:14:18
ZŠ J.A.Komenského Lysá n.L. hledá
ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem hledá kvalifikovaného vyučující/ho ICT a vyučující/ho 1.stupně se znalostí Aj a práce s dětmi s PAS. Nástup dle dohody. Strukturovaný životopis s referencemi a motivačním dopisem zasílejte na info@zsjaklysa.cz. Více informací na 325 551 220 nebo 777 116 992.
Datum: 21.9.2017 čas 15:54:01
CELOROČNÍ PROJEKTY
• OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL pro I.a II.stupeňs každé úterý
• SEMINÁŘE PRIMÁRNÍ PREVENCE – Semiramis (nebezpečí návykových látek, šikany a jiných patologických jevů) pro 4. - 9. r. - 4x ročně 2-3 hod – TU, H. Fabiánová;
• Celé Česko čte dětem – ŠD – L.Vrchotová
• Čtení pomáhá – charitativní projekt (čtenářská gramotnost, odkaz = vyučující Čj všech tříd, ŠD č. 5 (M.Boušková)
• Autorské čtení – 2. r. – TU
• Malý píditel (Čs) + Já spisovatel (tvůrčí psaní) – 3. r. – TU
• Cesta na ostrov čtenářů - 4.AB - TU
• Vesmír - ŠD č. 6 - Bra
• Příroda – věčný koloběh – ŠD – L.Vrchotová
• Sběr starého papíru a plastových víček – všichni, J. Bodlák, F.Hajný, L.Boubín, M.Krebs
• Třídění odpadu, Recyklohraní – všichni, P. Michalová
Datum: 17.9.2013 čas 7:48:32
projekt EU Peníze školám
Seznam ověřených DUMů s kontakty na autory je vyvěšen na úřední desce a v záložce Evropské sociální fondy.
Datum: 29.11.2011 čas 7:20:45
Stránky spuštěny
Vítejte na stránkách základní školy J. A. Komenského
<< 1 ... 10 | 11 | 12 | 13
admin Designed & Code created by www.OandD.cz