Aktuality

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 11 >>
Datum: 16.11.2020 čas 10:00:59
Návrat 1. - 2. ročníku na povinnou prezenční výuku
od středy 18. 11. 2020

Pravidla pro prezenční výuku:

Roušky všude (ve třídách, při výuce, ve ŠD, ve společných prostorách včetně jídelny, venku v městské zástavbě, tedy i na družinovém hřišti…) po celou dobu pobytu ve škole.

ŠD - dle tříd v kmenových učebnách, vyzvednutí na kameru (2.B) nebo telefon (číslo skupiny bude na dveřích školy)

Tv a Hv jako před uzavřením - Hv bez zpěvu, Tv vycházky v zástavbě s rouškou, lze sundat v parku nebo v lese, ale stále větší rozestupy.

Pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během všech přestávek + jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (dle MŠMT) - přizpůsobit oblečení dětí.

Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd:
7:45 - 1.AB, 2.AB
8:00 - 1.CD, 2.C

Stále platí, že dítě nachlazené nebo s jakýmikoli příznaky onemocnění do školy nevstupuje

Jídelna:

Pro 1. a 2.r. jako v září ve velké jídelně, jedno (nebo dvě jídla později) bez objednávky, možnost koupit jen lahvové pití, nutnost nabitého čipu, jinak dítě dostane jen polévku.

Pro děti na distanční výuce nutné objednání den předem do 14:00 přes odkaz nebo na pokladně.

Výdej od 10:45 - 11:15, 13:30 - 14:00 - v případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte 731 438 392 Eriku Zumrovou
Datum: 15.10.2020 čas 16:57:48
Hodiny pro styk s veřejností
Pro telefonické dotazy prosím kontaktujte sekretariát ve stanovených hodinách:
po - pá: 7.30 - 14.30 hod.

Děkujeme
Datum: 15.10.2020 čas 6:28:48
Pověření pro umístění dětí dle NV
Z nařízení kraje jsme školou určenou k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí (např. nemocnice, HZS, Policie ČR, obecní policie, Armáda ČR atd. - viz výčet profesí dle nařízení vlády).

Pro umístění dítěte do naší školy je nutný tento postup:
Rodič sestaví žádost (ta obsahuje jméno a věk dítěte, bydliště, popř. místo výkonu práce rodičů, telefonický/mobilní kontakt) a osloví svého zaměstnavatele. Ten kontaktuje Středočeský kraj (ludackovab@kr-s.cz). Paní Ludačková osloví školu, ta kontaktuje rodiče.

Prosím - uvedený postup dodržujte!
Datum: 14.10.2020 čas 5:27:31
Informace Scolarestu
Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1021
o přijetí krizového opatření
Je nutné dodržet následující pokyny pro zajištění stravování ve školní jídelně
Scolarest ZŠ Lysá nad Labem od 14.10. – do 23.10.2020
• Žáci při distanční výuce mají možnost stravování ve vymezeném čase
13,45 – 14,15 hod (možnost konzumace oběda přímo v jídelně nebo odnosem v jídlonosiči)
• Oběd musí být objednán den předem do 14,00 hod – u pracovníka pokladny nebo na stránkách odkaz
• Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě

Školní Jídelna Scolarest
Milena Šafaříková
Regionální ředitelka provozu

V Milovicích 13.10.2020
Datum: 13.10.2020 čas 14:08:34
Uzavření škol
Od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 budou uzavřeny školy.

Žáci přecházejí na distanční výuku dle ZVLÁŠTNÍHO ROZVRHU, který obdrží dnes od svých třídních učitelů. Jeho prostřednictvím se snažíme zajistit v rodinách prostředí pro práci, pokud je na jeden počítač víc uživatelů z různých stupňů školy.

! Formulář pro OČR letos nepotvrzuje škola. !

Pro informace týkající se školní restaurace Scolarest prosím sledujte naše webové stránky.
Datum: 10.10.2020 čas 6:52:35
Se zhoršující se situací v republice a v naší oblasti se zvyšuje pravděpodobnost možnosti karanténních opatření nařízených Krajskou hygienickou stanicí (KHS) i na naší škole. Škola je v kontaktu s KHS a řídí se jejími pokyny.
Na zvýšené riziko je nutné reagovat:
pokud by se opatření týkalo Vašeho dítěte ve škole, budete telefonicky nebo jiným způsobem informováni školou
v případě, že KHS poskytne informaci o nařízeném opatření nejprve Vám, prosím, předejte ji bez odkladu třídnímu učiteli nebo do sekretariátu školy
sdělte nám, prosím, neprodleně informace o pozitivitě v rodině především na 1. stupni (děti nemají nařízeny roušky při výuce)
apelujte na své děti na 2. stupni, aby dodržovaly nošení roušky (V současné době platí pravidla, že pokud někteří lidé z kontaktního kolektivu nemají roušku, mohou poslat do karantény a na testy i ty členy kolektivu, kteří ji poctivě nosí.)
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 11 >>
admin Designed & Code created by www.OandD.cz