Aktuality

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 7 >>
Datum: 10.5.2020 čas 19:03:18
Prosba k rodičům budoucích prvňáčků
Apelujeme na všechny rodiče budoucích prvňáčků, aby s dotazy směřovanými na tradiční Šťastný start vyčkali. Paní sekretářka usilovně pracuje na dokončení administrativy k zápisu, stále vydává OČR. Celé vedení školy včetně sekretariátu a ekonomického úseku se plně věnuje aktuální situaci kolem příchodu 9. ročníku do škol.

Setkání rodičů budoucích 1. ročníku (Šťastný start) se uskuteční hned, jak situace dovolí. Všichni rodiče budou včas informováni prostřednictvím kontaktů, které vyplnili v Žádosti o přijetí.
Datum: 29.4.2020 čas 8:32:16
Rozhodnutí o přijetí dětí k ZV (školní rok 2020-21)
Děti uvedené pod těmito registračními čísly se přijímají k základnímu vzdělávání:

1 2 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 103 104 105 106 108 112 114 115 119 120 121 122 123 124

Správní řízení nebylo k 29. 4. 2020 ukončeno:

51 107 109 110 113 116 118
Datum: 2.4.2020 čas 16:52:28
Zápis do 1. třídy
V níže uvedeném odkaze naleznete podklady potřebné pro zápis dítěte do 1. třídy.

Formuláře ve formátu pdf lze stáhnout a vyplnit v aplikaci Adobe Acrobat Reader.
více na...
Datum: 23.3.2020 čas 19:23:35
Škola určená pro umístění dětí dle NV
Byli jsme určeni jako škola pro umístění dětí dle NV.

V odkaze více na... můžete nalézt informace a postupy týkající se této problematiky.
více na...
Datum: 23.3.2020 čas 19:23:55
I děti mohou pomáhat...
Přehledný materiál pro děti k vybarvení...
více na...
Datum: 20.3.2020 čas 9:36:50
Organizace zbytku školního roku
V letošním školním roce se ruší všechny plánované ředitelské dny = 30. 4. i ty na konci roku. Vysvědčení bude vydáno v úterý dne 30. 6. 2020, pokud MŠMT nestanoví jinak.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 7 >>
admin Designed & Code created by www.OandD.cz