Aktuality

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 13 >>
Datum: 24.2.2021 čas 12:33:12
Informace k zápisu do 1. třídy
Zápis do 1. třídy bude probíhat nejdříve 1. dubna dle vyvíjející se situace kolem onemocnění Covid-19.

Pro bližší informace ohledně zápisu do 1. třídy prosím pravidelně sledujte webové stránky naší školy.

Děkujeme za pochopení.
Datum: 17.2.2021 čas 10:04:26
Havárie vody
Dne 17. 2. 2021 došlo k havárii vody. Týká se ulic Veleslavínova, Škrétova a Šmeralova.
V důsledku toho nejde voda ani na naší škole.
Školní restaurace umožňuje odběr obědů do krabiček.
Datum: 15.2.2021 čas 9:00:52
Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 15. 2.:
V návaznosti na usnesení vlády ze dne 14. února 2021 informujeme:
Vláda omezuje s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do
23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost
žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) dětí v přípravné třídě,
c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
d) žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky
1. nebo 2. ročníků základní školy,
e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
f) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník
a příp. zákonný zástupce),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.
Datum: 12.2.2021 čas 14:08:16
Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení po 14. únoru 2021
Vzhledem ke skutečnosti, že do této chvíle nebyly vydány žádné informace k provozu škol a školských zařízení po 14. únoru 2021, platí předchozí nařízení MŠMT, provoz škol a školských zařízení tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy
Datum: 26.1.2021 čas 8:27:30
Informace k předávání výpisů z vysvědčení
Milí rodiče,

výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku bude předán 28. 1. 2021 všem žákům, kteří budou na prezenční výuce.

Všem ostatním bude předán první den prezenční výuky.
Známky ze souhrnného hodnocení v jednotlivých předmětech, tj. těch, které se objeví na vysvědčení, zviditelní vedení školy v Edookitu v den vysvědčení, tj. 28. 1. 2021 v dopoledních hodinách.

Pro více informací prosím vizte informační e-mail od třídního učitele.
Datum: 29.12.2020 čas 16:00:09
Informace ke stravování
Vážení rodiče,
prosím věnujte pozornost následujícím pokynům pro zajištění stravování žáků ve školní jídelně Scolarest ZŠ Lysá nad Labem od 4.1.2021

PREZENČNÍ VÝUKA
• Žáci 1. a 2. tříd se stravují při prezenční výuce v doprovodu pedagogického pracovníka
• Obědy si žáci neobjednávají – 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
• Nutno dodržet rozestupy 2 m a zasedací pořádek dle nařízení MZd
• VÝDEJ OBĚDŮ ZŠ B. HROZNÉHO – 11:30 – 13:00 HOD – MALÁ JÍDELNA
• VÝDEJ OBĚDŮ ZŠ J. A. KOMENSKÉHO – 11:30 – 13:30 HOD – VELKÁ JÍDELNA
• Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě


DISTANČNÍ VÝUKA
• Žáci při distanční výuce mají možnost stravování ve vymezeném čase od 13:45 – 14:15 od (odnos v MENU boxech nebo v jídlonosiči - předá si strávník u vyčleněného stolu) – bočním vchodem z Veleslavínovy ulice.
• 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
• Obědy pro žáky s distanční výukou je NUTNÉ OBJEDNAT přes web: odkaz nebo osobně na pokladně
• Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte:
Štěpánka Antošová – vedoucí školní jídelny – tel. 731 438 261
Erika Zumrová – účetní – tel. 731 438 392

Školní Jídelna Scolarest
Milena Šafaříková
Regionální ředitelka provozu

V Lysé nad Labem 29. 12. 2020.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 13 >>
admin Designed & Code created by www.OandD.cz