Aktuality

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 10 >>
Datum: 11.6.2020 čas 14:36:20
Informace o platbě za ŠD/ŠK
Vážení zákonní zástupci, rodiče,

Vzhledem k uzavření škol v době od 11.3.2020 do 24.5.2020 nedošlo k vyčerpání celé části úplaty 1 000,- Kč za školní družinu a 800,- Kč za školní klub. Škola vyrovná tento rozdíl při platbě úplaty za ŠD/ŠK pro příští školní rok 2020/2021, a to následovně:
zákonný zástupce, jenž opětovně přihlásí své dítě do ŠD, bude mít platbu poníženou o 200,- Kč, tedy na 800,- Kč za školní rok
(V případě, že zákonný zástupce již provedl platbu na šk. rok 2020/21 v plné výši
1 000,- Kč na účet školy, může zažádat o vrácení nevyčerpané poměrné části 200,- Kč z předchozího školního roku, která mu bude vyplacena v hotovosti v průběhu září 2020.)
zákonný zástupce, jenž opětovně přihlásí své dítě do ŠK, bude mít platbu poníženou o 160,- Kč, tedy na 640,- Kč za školní rok
zákonnému zástupci, jehož dítě nebude opětovně navštěvovat ŠD/ŠK, bude v září 2020 na základě jeho žádosti navrácena v hotovosti poměrná část úplaty předchozího školního roku

Evidencí plateb úplaty a případného vyrovnání je pověřena vedoucí vychovatelka Lenka Vrchotová.


Mgr. Marie Nováková
ředitelka školy
Datum: 22.5.2020 čas 14:24:45
Organizace 25. 5. 2020
Informujeme!

Dnes rozeslali třídní učitelé rodičům informace o složení výukových skupin.

V odkaze Více na se lze seznámit s rozmístěním stanovišť pro jednotlivé skupiny.

25. 5. odevzdejte příslušné dokumenty (Informace k organizaci výuky a Čestné prohlášení) pověřeným pracovníkům.

více na...
Datum: 28.5.2020 čas 8:27:32
Organizace výuky na I. stupni ZŠ od 25. 5. 2020
Níže v sekci Odkaz více na... naleznete aktualizovaný pokyn vydaný MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.
Věnujte mu prosím pozornost.
více na...
Datum: 10.5.2020 čas 19:03:18
Prosba k rodičům budoucích prvňáčků
Apelujeme na všechny rodiče budoucích prvňáčků, aby s dotazy směřovanými na tradiční Šťastný start vyčkali. Paní sekretářka usilovně pracuje na dokončení administrativy k zápisu, stále vydává OČR. Celé vedení školy včetně sekretariátu a ekonomického úseku se plně věnuje aktuální situaci kolem příchodu 9. ročníku do škol.

Setkání rodičů budoucích 1. ročníku (Šťastný start) se uskuteční hned, jak situace dovolí. Všichni rodiče budou včas informováni prostřednictvím kontaktů, které vyplnili v Žádosti o přijetí.
Datum: 29.4.2020 čas 8:32:16
Rozhodnutí o přijetí dětí k ZV (školní rok 2020-21)
Děti uvedené pod těmito registračními čísly se přijímají k základnímu vzdělávání:

1 2 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 103 104 105 106 108 112 114 115 119 120 121 122 123 124

Správní řízení nebylo k 29. 4. 2020 ukončeno:

51 107 109 110 113 116 118
Datum: 2.4.2020 čas 16:52:28
Zápis do 1. třídy
V níže uvedeném odkaze naleznete podklady potřebné pro zápis dítěte do 1. třídy.

Formuláře ve formátu pdf lze stáhnout a vyplnit v aplikaci Adobe Acrobat Reader.
více na...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 10 >>
admin Designed & Code created by www.OandD.cz