Jak se žije

Zápis do 1. třídy ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem pro školní rok 2018 – 2019

Zápis do 1. třídy ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem pro školní rok 2018 – 2019 se koná v úterý 3. dubna 2018 v 13.30 - 17.00 hod. ve středu 4. dubna 2018 v 13.30 - 15.00 hod.

Datum: 28.3.2018 čas: 10:08:40

Autor:Ond Verze pro Tisk

Podmínky přijetí

1. Dítě za spádového obvodu dle vyhlášky č. 4/2011 o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem.
2. Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem do naplnění kapacity tří tříd do max. výše 30 dětí na třídu.
3. V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze tehdy, pokud nebude naplněna kapacita prvních tříd školy.


S sebou

- rodný list dítěte, kartu zdravotní pojišťovny dítěte, svůj občanský průkaz/pas, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud není dítě zapsáno v osobním dokladu zákonného zástupce, který má trvalý pobyt ve výše uvedených obcích.


Průběh zápisu

1. Formální část - podání žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte k povinné školní
docházce + krátký rozhovor s dítětem
2. Další činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti
– aktivity na čtyřech stanovištích
Délka celého zápisu nepřesáhne 50 minut.V době zápisu můžete písemně požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář bude možné stáhnout předem z webu školy: odkaz

Náhradní termín zápisu v úterý 10.4.2018 po předchozí dohodě s vedením školy na telefonu 325 551 220, 736 629 487 nebo mailu info@zsjaklysa.cz.
admin Designed & Code created by www.OandD.cz