Jak se žije

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy 2018/2019

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019 na ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem Vážení rodiče, v následujícím textu Vám chceme podat základní informace o zápisu dětí do 1. ročníku naší základní školy.

Datum: 6.12.2017 čas: 9:05:44

Autor:Nezadáno Verze pro Tisk

Kdy?
Zápis se uskuteční v termínu:
v úterý 3. dubna 2018 od 13:30 hod do 17:00 hod a ve středu 4. dubna 2018 od 13:30 hod do 15:00 hod.
Náhradní termín zápisu:
v úterý 10. dubna 2018 ve 13:00 hod.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na tento náhradní termín na níže uvedeném kontaktním telefonním čísle.

Kde?
ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534 - zelený pavilon B

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1. Rodný list dítěte.
2. Kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je dítě registrováno.
3. Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas).
4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé nad Labem, včetně Byšiček a Dvorců nebo v některé z tzv. spádových obcí školy Ostrá, Stará Lysá, Stratov, pokud má zákonný zástupce trvalý pobyt jinde.
5. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv. I v takovém případě je nutné tuto skutečnost doložit kopií soudního rozhodnutí. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

Bližší informace ředitelka Mgr. Marie Nováková, tel. 325 551 220, reditelka@zsjaklysa.cz nebo zástupkyně pro I. stupeň Mgr. Martina Ondrušková, zastupce2@zsjaklysa.czadmin Designed & Code created by www.OandD.cz