Nabídka mimoškolních aktivit 2020/2021


Kroužky představují náplň volného času dětí v bezpečném prostředí, v letošním školním
roce omezené. Všem vedoucím kroužků bylo doporučeno, aby brali děti nejlépe z
jednoho ročníku. Protože jsou zájmové aktivity vedeny pod jinými subjekty, než je
škola, nejsou povinni se řídit pokyny našeho ředitelství. Zvažte pak účast Vašich dětí.

Nabídka kroužků DDM Nymburk při ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem


 • Bowling: 7. ročník, čtvrtek, 14:00 - 15:00, vede F. Hajný

 • Fotografický: 6. - 9. ročník, čtvrtek, 13:45 - 15:15, vede M. Krebs

 • Robotika: 6. - 9. ročník, pondělí, 13:30 - 15:00, vede P. Moucha

 • Tvořílci: 1. - 2.ročník, pondělí – lichý týden, 12:30 - 14:00, vede J. Braultová

 • Volejbal: 8. ročník, úterý – lichý týden, 13:45 - 15:15, vede F. Hajný

 • Vybíjená, přehazovaná: 5. ročník, středa, 13:30 - 15:00, vede F. Hajný

  U kroužků DDM činí poplatek za 1 hodinu týdně 600 Kč/rok, sportovní kroužky (fotbal,
  volejbal atd.) 600,- Kč/rok, keramika a jiné výtvarné kroužky 800 Kč/rok.

  Přihlášky lze vyzvednout v prvním školním týdnu v sekretariátu školy.

  Platba výhradně na účet DDM, a to po první hodině. Popřípadě lze platbu uhradit v
  hotovosti v kanceláři DDM Nymburk v době pokladních hodin.

  Při malém počtu zájemců nebude kroužek otevřen. Minimální počet dětí pro otevření
  kroužku je 10, Tvořílci individuálně.

  Kroužky začínají od 14. 9. (lichý týden) nebo 21. 9. (sudý týden)

  Zápis do kroužku keramiky proběhne 8. 9. od 13:15 do 17:00 hodin u vchodu na ZŠ JAK (prvostupňové žáky musí k zápisu doprovodit zákonný zástupce). Děti se musí na kroužek přihlásit znovu, i když na něj už vloni chodily. Lektorka Lenka Pořízková vyzvedává děti v družině a zpět do družiny je znovu odvádí, pokud si rodiče nepřejí, aby po keramice odcházely domů.

  Přihlášky na kroužek keramiky budou k dispozici na začátku školního roku v sekretariátu školy. Termíny konání kroužku naleznete ve školním zpravodaji

  Další kroužky v ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem


 • Kulečníkový kroužek: p. Hochman, Středa 16:00 - 18:00, (od 16. 9. 2020), tel.: 608 520 013

 • Včelařský kroužek: p. Opluštil, pondělí 16:00 - 17:00, (od půlky září 2020) bližší info poskytne p. Opluštil
  (e-mail: libor.oplustil@seznam.cz, příp. tel.: 724 381 027)

 • Šachový kroužek: p. Havlena, pondělí 13:15 - 15:00 (e-mail: milos.havlena@gmail.com, tel.: 602 481 273)

 • Milischool – jazykové kroužky: L. Gurrick (www.milischool.cz) Rozvrh dle skupin 2020/2021 naleznete ve školním zpravodaji

  Další aktivity v ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem


  Další aktivity jsou zdarma, pouze jeden nepovinný předmět Základy křesťanského náboženství je známkován na vysvědčení (známka a zameškané hodiny se nepočítají do průměru za pololetí). U všech níže uvedených platí, že po přihlášení je účast povinná!

 • 9. ročník – Příprava na přijímací kroužky z Čj a M, vede A. Ralvová a M. Trojanová

 • Základy křesťanského náboženství – nepovinný předmět farář Mgr. L. Pešout, přihlášky na e-mailu: lysa@evangnet.cz, případné dotazy na tel.: 604 173 781.

 • Speciální pedagogická péče podle zařazení H. Fabiánová, L. Majdlochová, M. Kicserová Hájková, L. Valešková

 • Pedagogická intervence podle zařazení povedou pověření pedagogové.

  Další aktivity ve městě Lysá nad Labem a okolí naleznete ve školním zpravodaji

 • admin Designed & Code created by www.OandD.cz