Školní restaurace SCOLAREST


zařízení školního stravování spol. s r.o.

Stravování ve škole, kterou navštěvuje vaše dcera/syn v Lysé nad Labem zajišťuje společnost Scolarest – zařízení školního stravování s.r.o. Jsme firma, která v České republice působí od roku 1991.

Informace Scolarestu k provozu od 30.11.2020


PREZENČNÍ VÝUKA


 • Žáci při prezenční výuce se stravují přímo v jídelně dle rozvrhu školy a žáci I. stupně v doprovodu pedagogického pracovníka.

 • Obědy si žáci neobjednávají – 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla.

 • Nutno dodržet rozestupy 2 m a zasedací pořádek (dle nařízení MZd).

 • VÝDEJ OBĚDŮ ZŠ B. HROZNÉHO: 11:30 – 13:45 MALÁ JÍDELNA

 • VÝDEJ OBĚDŮ ZŠ KOMENSKÉHO: 11:30 – 13:45 VELKÁ JÍDELNA

 • Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě.

  DISTANČNÍ VÝUKA


 • Žáci při distanční výuce mají možnost stravování ve vymezeném čase od 13:45 – 14:15 (odnos v MENU boxech nebo v jídlonosiči - přendá si strávník u vyčleněného stolu) – bočním vchodem z Veleslavínovy ulice.

 • 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla

 • Obědy pro žáky s distanční výukou je NUTNÉ OBJEDNAT přes web www.mujscolarest.cz nebo osobně na pokladně.

 • Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě.

  V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte 731 438 261 Štěpánku Antošovou.

  Ceník obědů pro školní rok 2020/2021


 • Žáci MENU 7–10 let - 29 Kč
 • Žáci MENU 11–14 let - 31 Kč
 • Žáci MENU 15 a více let - 33 Kč

  Důležité informace k letošnímu školnímu roku:


 • Výdej obědů (svačiny se ruší) v letošním školním roce je zajištěn žákům pouze s ČIPEM a dostatečným KREDITEM na stravovacím kontě. Proto prosíme zákonné zástupce, aby včas zkontrolovali svým dětem stav konta, bez dostatečného obnosu na účtě nebo bez čipu/karty nemůže být dítěti oběd vydán!

 • Z důvodu COVID-19 je zákaz vstupu rodičů do jídelny.

 • Žáci ze ZŠ JAK budou vstupovat do jídelny z pavilonu H a stravovat se jim bude umožněno pouze ve velké jídelně. Nemohou odcházet z jídelny přímo ven k autobusové zastávce, vrací se zpět pavilonem H a A k šatnám a odchází hlavním vchodem. Boční vchod přes dvůr Scolarestu do ulice Veleslavínovy je určen pro jiné dvě školy a veřejnost.

 • Nabídka výběru ze 2 druhů hlavních jídel a 1 polévky, 1 druh nápoje, školní program i nadále. Stále není nutné obědy odhlašovat a přihlašovat, ani objednávat jako v květnu a červnu 2020.

 • Jídlo i pití bude servírováno na tácy zaměstnancem Scolarestu, budou balené příbory.

 • Pro letošní rok se ruší doplňkový prodej – zeleninový a salátový bar, zákusky, dezerty.

 • U vstupu do jídelny budou umístěny dávkovače s dezinfekcí na ruce.

 • Vzorové porce pokrmů budou vyvěšeny v papírové podobě na paravánu, který bude rozdělovat přístupovou místnost do jídelen.

  Čipy lze zakoupit v týdnu od 31. 8. 2020 od 6:00 do 14:00 v kanceláři Scolarestu.

  Jakékoliv informace ke stravování Vám poskytne Štěpánka Antošová – vedoucí školní jídelny
  tel.: 325 551 136, 325 551 144, 731 438 261, zr.0910@scolarest.cz


  Klíč od nového WC pro invalidy je k vyzvednutí na pokladně.

 • admin Designed & Code created by www.OandD.cz